Phân vi sinh và phân bón qua lá

1. Phân vi sinh

Là chế phẩm chứa các vi sinh vật sống có hoạt lực cao đã được tuyển chọn. Thông qua các hoạt động của nó tạo ra các chất dinh dưỡng cho đất và cây trồng.

Dựa vào mật độ vi sinh vật hữu ích để chia phân vi sinh thành 2 loại:

- Phân vi sinh vật có mật độ VSV hữu ích cao ( > 108 tế bào/ gam), VSV tạp thấp (< 106 tế bào/ gam) . Liều lượng bón thấp, từ 300- 3000g/ha.

- Phân vi sinh vật có mật độ VSV hữu ích thấp ( < 107 tế bào/ gam), VSV tạp khá cao. Liều lượng bón từ 100- 1000 kg/ ha. Chất mang là các hợp chất vô cơ (bột Photphorit, bột xương...) hoặc các chất hữu cơ (than bùn, bã nấm, phế thải nông nghiệp...).

Các loại phân vi sinh cho lúa thông dụng:

- Azogin

- Phân vi sinh phân giải lân Photphobacterin

- Phân vi sinh phân giải chất hữu cơ Estrasol ( Nga), Manna ( Nhật, Philipin)

- Phân vi sinh tổng hợp Tian- Li – Bao ( Trung Quốc, Hồng Kông).

2. Phân bón qua lá

Phân bón qua lá là những hợp chất dinh dưỡng có nguyên tố Đa lượng, hoặc Trung lượng, hoặc Vi lượng, được hoà tan trong nước và phun lên cây để cây hấp thu.

Hiệu quả: Cây sử dụng gần 95% chất dinh dưỡng bón qua lá. Trong khi đó, bón qua đất cây chỉ sử dụng được 45- 50% chất dinh dưỡng.

Các loại phân bón qua lá cho lúa thông dụng:

+ NitraMa ( Magneesium Oxide 15%, Nitrate 11%), bón 2,7 kg/ha.

+ Bortrac ( Bo 15%), 2,7 lít/ha.

+ Đầu trâu 502 ( NPK: 30, 12, 10; các vi lượngkhác: Ca, Mg, Zn, Cu, Bo, Fe, Mn, Mo...), bón 2,7 kg/ha.

+ Thiên nông: được sản xuất tại Mê Linh, Vĩnh Phúc. Hàm lượng NPK là 20-10-10; 10-20-20 hoặc 10-30-25.

+ YOGEN ( Con én đỏ): do Công ty phân bón Miền Nam sản xuất. Chủng loại YOGEN gồm: dạng bột, dạng lỏng, Lân hữu cơ, khoáng hữu cơ cao cấp, MKP, MAP, KHO,...

+ K- HUMATE: do Công ty ViNacal Hoa Kỳ sản xuất.

Một số lưu ý khi bón phân qua lá:

- Hoà loãng phân theo đúng tỷ lệ ghi trên bao bì

- Không nên dùng phân bón qua lá ( dễ làm rụng lá), khi độ ẩm không khí thấp và đất bị hạn nặng.

- Không nhầm lẫn giữa phân bón lá với chất kích thích sinh trưởng.

- Không nên sử dụng phân bón lá khi cây đang ra hoa, trời đang nắng.