Các thời điểm, căn cứ để phát hiện phòng trừ sâu, bệnh và chuột

1. Sâu cuốn lá nhỏ: Theo dõi ruộng trũng hẩu ven làng làm căn cứ.

2. Rầy nâu: Theo dõi giống nhiễm ở ruộng năm trước bị rầy khi lúa bắt đầu ngậm sữa, khi rầy non tuổi 2- 3 (màu trắng hơi nâu).

3. Rầy lưng trắng: Đầu vụ khô hạn, giống lúa lai, ruộng lúa lá vàng.

4. Sâu đục thân 2 chấm: Bướm vào đèn rộ trùng với lúa thấp tho trỗ với các ruộng trỗ muộn, ven hồ đầm.

5. Bệnh đạo ôn: Thời tiết âm u, ấm và ẩm, giống nhiễm bệnh.

6. Bệnh khô vằn, thối bẹ lá đòng: nước không đều, cấy dày, lúa quá tốt, giống lá xoè.

7. Bệnh bạc lá: Cấy quá dày, dùng nhiều đạm, ít phân chuồng.

8. Bệnh lúa vàng lùn, lùn xoắn lá: Có rầy nâu, cây lúa bị bệnh.

9. Chuột hại: Phải tổ chức cộng đồng, từ tháng 11- 2 và tháng 7- 8 hàng năm.