MỘT SỐ MÁY THU HOẠCH LÚA

Danh mục một số máy thu hoạch lúa được Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức bình tuyển lựa chọn giới thiệu có thể ứng dụng cho ĐBSCL (tháng 7/2006):

1. Máy gặt đập liên hợp mã hiệu GĐLH –154, năng suất 0,30 ha/giờ; tỷ lệ hao hụt 1,75% của Cơ sở tư nhân Chín Nghĩa, địa chỉ Ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

2. Máy gặt đập liên hợp mã hiệu MGĐ-120, năng suất 0,176 ha/giờ, tỷ lệ hao hụt 2,56% của Cty TNHH nhà nước 1 thành viên chế tạo động cơ (Vinappro-Bộ Công nghiệp); đường số 2, khu công nghiệp Biên Hoà 1, tỉnh Đồng Nai.

3. Máy liên hợp thu hoạch lúa Trung Quốc mã hiệu 4LZ- 2.0 năng suất gặt 0,5 - 1,12 ha/giờ, tỷ lệ hao hụt <3,28% của Công ty phát triển đầu tư Việt Phú, số 887 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngoài những mẫu máy nêu trên còn có một số loại mẫu máy cải tiến, chế tạo đơn lẻ được thị trường chấp nhận như:

- Máy gặt lúa liên hợp của cơ sở Huỳnh Văn Út ở Cao Lãnh - Đồng Tháp (năng suất 0,3 ha/giờ).

- Máy gặt lúa liên hợp của cơ sở Phạm Văn Nghĩa ở An Giang mới được Sở Nông nghiệp tỉnh nghiệm thu.

- Máy gặt lúa rải hàng FUTU-KICHI của anh Nguyễn Kim Chính ở Bình Định đã cải tiến bộ phận gặt từ máy gặt lúa rải hàng của FUTU1.

Các đơn vị có khả năng cung ứng máy thu hoạch lúa

* Các cơ sở chế tạo máy gặt rải hàng:

- Công ty phụ tùng máy số 1 ( FUTU1)

- Công ty cơ khí Nam Hồng

- Công ty Cơ khí An Giang

- Công ty Cơ khí Thái Bình

- Cơ sở Chín Nghĩa - Long An

* Các cơ sở chế tạo máy gặt liên hợp:

- Công ty chế tạo động cơ VINAPRO

- Cơ sở Chín Nghĩa – Long An

- Cơ sở Năm Sanh – Cần Thơ

* Trên thị trường còn một số loại máy gặt liên hợp được nhập ngoại chủ yếu do Trung Quốc, Nhật bản chế tạo cũng có thể sử dụng được.