Giống lúa nhị ưu 838

* NGUỒN GỐC XUẤT XỨ:

Là giống lúa lai của tổ hợp lai Nhị 32A/Phúc Khôi 838 được nhập nội từ Trung Quốc vào Việt Nam từ năm 1995.
Hiện nay là một giống được gieo trồng phổ biến nhất trong sản xuất.

* ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC:

Nhị ưu 838 là giống cảm ôn, cấy được ở cả 2 vụ. Thời gian sinh trưởng ở trà vụ Xuân là 135 - 140 ngày, ở trà vụ Mùa là 115 - 125 ngày.

Chiều cao cây: 115 - 120 cm. Thân cứng, đẻ trung bình khá, lá to bản, góc lá đòng lớn, khoe bông. Bông dài 23 – 27 cm, số hạt chắc trên bông là 130 – 160 hạt. Là giống cho năng suất cao, ổn định.

Hạt bầu hơi dài, màu vàng sáng, mỏ hạt tím.

Chiều dài hạt trung bình : ?

Tỷ lệ chiều dài/ chiều rộng hạt là: ?

Trọng lượng 1000 hạt: 27 – 28 gram.

Gạo trắng, cơm ngon

Năng suất trung bình: 75 - 80 tạ/ha. Năng suất cao có thể đạt: 90 - 100 tạ/ha.

Khả năng chịu rét tốt. Là giống chống vừa với bệnh Đạo ôn.

Nhiễm với bệnh Bạc lá và Rầy nâu

* THỜI VỤ GIEO TRỒNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT:

Là giống gieo trồng trong vụ Xuân và vụ Hè thu, thích hợp với chân đất tốt, thâm canh.

Cấy 2 - 3 dảnh/khóm, mật độ cấy 35 - 40 khóm/m2

Nhu cầu phân bón cho 1 ha:

- Phân chuồng: 10 tấn.

- Phân đạm Ure: 300kg

- Phân lân Supe: 300kg

- Phân Kali: 100kg

Làm cỏ, bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Chú ý phòng trừ bệnh bạc lá và rầy nâu.