Giống lúa IR 62032

* NGUỒN GỐC XUẤT XỨ:

Giống lúa IR 62032 là giống được chọn lọc từ tập đoàn lúa nhập nội của IRRI.
Được công nhận giống theo Quyết định số 409 NN-KHCN/QĐ, ngày 22 tháng 3 năm 1997

* ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC:

IR 62032 là giống lúa có thể gieo cấy được ở cả 2 vụ. Thời gian sinh trưởng ở trà Đông xuân (các tỉnh phía Nam) là 105 - 110 ngày (sạ), 105 – 115 ngày (cấy).

Chiều cao cây: 90 - 95 cm. Dạng hình đẹp, thân gọn, lá đứng đẻ khá nhanh.

Hạt thon dài, màu vàng sáng.

Chiều dài hạt trung bình: 7,18 mm

Tỷ lệ chiều dài/ chiều rộng hạt là: 3,45.

Trọng lượng 1000 hạt: 26 - 27 gram.

 

Hạt dài, ít bạc bụng, chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Hàm lượng amilose (%): 25,0.

Năng suất trung bình: 50 - 55 tạ/ha, cao có thể đạt: 60 – 65 tạ/ha.

Khả năng chống đổ khá. Chịu thâm canh.

Là giống hơi kháng với Rầy nâu. Kháng vừa với bệnh Đạo ôn.

Nhiễm nhẹ với bệnh Khô vằn.

* THỜI VỤ GIEO TRỒNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT:

Là giống gieo cấy được trong cả 2 vụ Đông xuân và Hè thu. Thích hợp với những vùng đất phù sa ngọt, thâm canh cao, và cần tránh lũ sớm trong vụ Hè thu.

Chịu thâm canh.

Cấy 3 - 4 dảnh/khóm, mật độ cấy 44 - 50 khóm/m2.

Lượng giống sạ 120 – 150 kg/ha

Nhu cầu phân bón cho 1 ha:

- Phân chuồng: 8 - 10 tấn.

- Phân đạm Ure: 200 - 250kg

- Phân lân Supe: 350 - 400kg

- Phân Kali: 150 – 180kg

Làm cỏ, bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.