Trắc nghiệm bài CÁC BỘ PHẬN CỦA HẠT GIỐNG

1) Phôi nhũ nằm ở vị trí nào của hạt thóc?
a) Nằm ở phía trên đỉnh vỏ trấu.
b) Nằm ở bụng hạt thóc.
c) Nằm trong hạt thóc ở phía cuống quả.
 
2) Bộ phận nào của hạt thóc sau này sẽ phát triển thành mầm và rễ phôi?
a) Phôi nhũ.
b) Nội nhũ.
c) Tinh bột.
 
3) Hạt gạo thường chiếm bao nhiêu phần trăm trọng lượng của hạt thóc?
a) Chiếm 65 – 70 %.
b) Chiếm 70 – 75%.
c) Chiếm 75 – 80%.
 
4) Vỏ quả (biểu bì), vỏ lụa và tầng Alơran đóng vai trò gì đối với hạt thóc?
a) Bảo vệ hạt gạo.
b) Điều hoà sự ngấm và thoát hơi nước của hạt thóc.
c) Lưu truyền nguồn dinh dưỡng từ thân và lá lúa tới hạt gạo.
d) Cả 3 yếu tố trên.