Bác Sĩ Lúa đã có câu trả lời cho bà con nông dân

Cây lúa của bà con bị bệnh

 

 

(nhấn vào tên bệnh để xem cách trị bệnh)