Cây lúa có các triệu chứng bên dưới?

     
Lá lúa không vàng Bụi lúa cao hơn bình thường Chồi lúa cao lỏng khỏng, lá lúa non vượt cao lên, mảnh khảnh Lá non màu vàng xanh nhạt hoặc trắng nhạt