Bệnh lem hạt

Mức độ xuất hiện trên đồng ruộng
Phân bố đều khắp ruộng

Tình trạng ruộng lúa
Bệnh nặng trong hè thu và vụ thu đông hoặc vụ mùa. Bệnh xảy ra nặng trên các ruộng trổ bông nhằm lúc mưa dầm.

Những triệu chứng của bệnh
Lá non
không có
Lá già
Bình thường
Đốm vết trên lá
không có
Bẹ lá lúa
bình thường
Chiều cao bụi lúa
Bình thường
Số chồi trong bụi
Bình thường
Gốc bụi lúa
Bình thường
Bông lúa
Rất nhiều hạt lúa trên bông có vết màu từ trắng xám, tím nhạt, tím nâu, nâu, nâu đen hoặc đen. Giữa vết bệnh có thể có tâm trắng xám. Hạt lúa bệnh có thể bị lững hoặc lép hoàn toàn. (Hình 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Rễ lúa
Bình thường

Tác nhân gây bệnh
Bệnh do một tập đoàn nhiều vi khuẩn, nấm và nhện gié gây ra.

Cách phòng chống
Sử dụng hạt giống khoẻ hoặc hạt giống xác nhận Không bón quá dư thừa phân đạm. Phun thuốc ngừa vào 3 thời điểm: lúc lúa tròn mình, lúc lúa trổ đòng và 10 ngày sau khi lúa trổ bông (giai đoạn cực trọng của lem lép hạt). Tilt super, Cure super, Anvil, Rovral, v.v...

Cách chữa trị
Không có biện pháp chữa trị