Danh mục các bệnh lúa thường gặp

Dưới đây là danh sách các bệnh lúa mà Bác Sĩ Lúa có thể biết và khám bệnh cho cây lúa tại thời điểm này.  Chúng tôi hy vọng trong tương lai Bác Sĩ Lúa sẽ được bà con nông dân chỉ dẫn để học hỏi thêm nhiều bệnh khác nữa.

STT Tên bệnh Có triệu chứng bệnh ở
Thân Rễ Bông / Hạt Bẹ Chiều cao
1 Bệnh bướu rễ      
2 Bệnh cháy bìa lá (bạc lá)        
3 Bệnh cháy lá (đạo ôn)      
4 Bệnh đốm nâu        
5 Bệnh đốm vằn (khô vằn)    
6 Bệnh gạch nâu          
7 Bệnh lem hạt          
8 Bệnh lép vàng          
9 Bệnh lùn lúa cỏ        
10 Bệnh lúa von
11 Bệnh lụn mạ        
12 Bệnh lùn xoắn lá    
13 Bệnh nám bẹ        
14 Bệnh ngộ độc hữu cơ      
15 Bệnh ngộ độc phèn    
16 Bệnh than đen          
17 Bệnh than vàng (hoa cúc)          
18 Bệnh thối bẹ lá cờ        
19 Bệnh thối thân (lúa von)    
20 Bệnh tiêm đọt sần      
21 Bệnh vàng chóp lá        
22 Bệnh vàng lá do nhiều bệnh    
23 Bệnh vàng lá chín sớm          
24 Bệnh vàng lùn      
25 Bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá