http://khoahoc.timviecnhanh.com
Lập trình web với PHP & MySQL - Hệ thống đào tạo Công nghệ thông tin Quốc tế Thanglong-Aptech & Thanglong Npower - Lập trình web với PHP & MySQL - Hệ thống đào tạo Công nghệ thông tin Quốc tế Thanglong-Aptech & Thanglong Npower Khoa hoc - chuong trinh dao tao - Tim Viec nhanh
Tham gia khóa học, học viên sẽ được học: các ngôn ngữ sử dụng trong lập trình web như HTML, Javascript, CSS, PHP. Học được cách sử dụng 2 database thông dụng hay dùng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ là SQL Server và MySQL, học được các xây dựng một ứng dụng web như xây dựng website động, các website thương mại điện tử,...

Nguồn http://khoahoc.timviecnhanh.com : Lập trình web với PHP & MySQL - Hệ thống đào tạo Công nghệ thông tin Quốc tế Thanglong-Aptech & Thanglong Npower Khoa hoc - chuong trinh dao tao - Tim Viec nhanh
Lập trình web với PHP & MySQL - Hệ thống đào tạo Công nghệ thông tin Quốc tế Thanglong-Aptech & Thanglong Npower

View more latest threads same category: